Agenda en notulen OCMW-raad

Om je als burger te informeren over het beleid van het OCMW, publiceren we op deze pagina, via onderstaande link, telkens per zitting de agenda, de ontwerpnotulen, de besluitenlijst en de goedgekeurde notulen in toepassing van het decreet lokaal bestuur.

Deel deze pagina