Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Coronavirus: verdeling mondmaskers thuisverpleegkundigen

Bericht van 24 maart ’20
De verdeling van mondmaskers aan de zelfstandige thuisverpleging zal gebeuren door de verenigingen van thuisverpleegkundigen, gecoördineerd door het Nederlandstalig Platform van Thuisverpleegkundigen (NPTV). Het is wel belangrijk dat de verpleegkundigen in kwestie geregistreerd zijn.

Indien ze lid zijn van een beroepsvereniging of aangesloten bij het NPTV zou dit normaal automatisch moeten gebeuren. Zoniet zouden zij zich nog moeten registreren (registratie- en contactformulier op website https://www.nptv.be/); ze kunnen zich met concrete vragen best wenden tot hun secretariaat: info@nptv.be.

Nieuwsoverzicht